ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności BIP
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP.
 • Data publikacji strony internetowej: 2009-02-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-14
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-02-14
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-14
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Izabela Jażdżyńska.
 • E-mail:
 • Telefon: 55 233 31 76
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Dyrektor Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowe Górnym
 • Adres: Gronowo Górne
  ul. Szafirowa 12
  82-310 Elbląg
 • E-mail:
 • Telefon: 55 233 31 76
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym, ul. Szafirowa 12, 82-310 Elbląg 2
Posiada cztery budynki z oddzielnymi wejściami:
 • budynek główny, wejście od ul. Szafirowej i dwa wejścia od boiska, nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • dobudówka przy budynku głównym - osobne wejście, dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • budynek pracowni artystycznych - wejście od północnej strony, dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • budynek nowy pracowni artystycznych - wejście od północnej strony, dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • budynek najnowszy pracowni artystycznych – dwa wejścia od północnej strony i jedno od południowej, dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
Dla gości przeznaczone jest wejście główne i do budynków nowych.
Sekretariat szkoły znajduje się w głównym budynku na I piętrze. W sekretariacie można uzyskać informacje dot. dalszego poruszania się po obiekcie.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia w budynkach nowych - bez użycia windy. Do części korytarzy prowadzą schody, które można pokonać za pomocą schodołazu.
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w przybudówce budynku głównego, budynku nowym pracowni artystycznych, budynku najnowszym pracowni artystycznych na parterze.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
Osoby chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego mogą zgłosić taką potrzebę (co najmniej 5 dni przed planowaną wizytą) do sekretariatu szkoły.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystyna Brinkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-29 11:11:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-29 11:13:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Duda
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-14 11:14:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
573 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »